Další odkazy

Nenechte si ujít!

Zkáza z nebes

Snoubení tmou - Leona Škodová

Hříšníci - Marie A. Gregorová (ambra)

Facebook

Kdo sem chodí?

Flag Counter

Znetvořená láska

Láska. Existuje jí tolik druhů. K věcem. K činnostem. K jídlu. Ke zvířatům.

A hluboká, mezilidská. Přátelská. Rodičovská.

Milenecká.

A pak existuje i láska znetvořená.

Pokroucená, hnilobná, zmrzačená láska zmrzačené duše plné ošklivosti.

A je jí daleko víc, než byste si mysleli. A zdaleka se netýká jen sociálně vyloučených jedinců a nevzdělaných lidí.

A vlastně se netýká ani výhradně dvou osob.

Stačí málo, abyste se stali svědky počínající tragédie.

Kapitoly

    >